Termeni de utilizare

1. Dispoziții generale:
1.1. Acest text este Acordul dintre www.zkpaket.com (denumit în continuare „Contractantul”) și o persoană care utilizează serviciile Companiei (denumit în continuare „Clientul”) și stabilește condițiile pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea de servicii prin intermediul magazinului online www.zkpaket.com
1.2. Acest Acord este încheiat între Client și Contractant înainte de a plasa o comandă pentru livrarea Bunurilor pentru o persoană suspectată, acuzată sau condamnată (consumator final) care se află într-un centru de detenție preventivă, un centru corecțional A N P (Biroul închisorilor și taberelor). Acordul poate fi încheiat numai dacă sunteți de acord cu toate condițiile stipulate în prezentul acord și este considerat încheiat din momentul plății comenzii – de către client.
2. Subiectul și procedura de încheiere a unui acord:
2.1. Obiectul acordului este de a oferi clientului servicii pentru plasarea comenzilor pentru bunuri disponibile pentru cumpărare (denumite în continuare Comanda) și organizarea livrării și transferului Comenzii către un suspect sau condamnat (consumator final).
2.2. Acest Acord este considerat a fi încheiat după ce Clientul a trecut procedura de acceptare a termenilor acestui Acord pe site-ul www.zkpaket.com prin consimțământ – bifând caseta din secțiunea „Am citit și sunt de acord cu termenii Acordului”.
2.3. Clientul completează Comanda pentru transferul de bunuri în conformitate cu instrucțiunile postate pe site-ul web al Antreprenorului, indicând informații despre persoana căreia urmează să i se transfere Comanda (nume, prenume, patronimic, zi, lună și an de naștere).
3. Condiții și procedură pentru furnizarea de servicii:
3.1. Contractantul asigură prelucrarea comenzilor primite de la clienți prin intermediul internetului pe site-ul www.zkpaket.com și generează un formular de comandă cu atribuirea unui număr unic de comandă.
În timpul procesului de plată, până la atribuirea unui număr unic de comandă, Clientul are dreptul să încheie oricând sesiunea de plată.
3.2. La plasarea comenzii, Clientul este obligat să indice numărul de telefon de contact (Viber, WhatsApp), numele complet al Destinatarului, anul nașterii Destinatarului, instituția în care este păstrat Destinatarul, dacă datele Destinatarului sunt specificate incorect, Clientul va suporta costurile Livrării Comenzii la adresa corectă a Destinatarului.
3.2.1 Clientul plătește Comanda printr-un procesator de plăți —— sau —— 3.3 Livrarea Comenzii către un suspect, acuzat sau condamnat (consumator final) se efectuează în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data primirii plății în contul de decontare al Antreprenorului, operator licențiat al Serviciului Poștal, la Biroul de primire a transmisiei. În cazul unor circumstanțe care nu depășesc controlul Antreprenorului (inclusiv, dar fără a se limita la, nerespectarea datelor utilizatorului final sau a condițiilor de detenție a acestuia cu cerințele și restricțiile stabilite de Regulamentul intern al secțiilor de investigație, facilitățile de corecție ANP (Administrarea închisorilor și taberelor) și a altor acte legislative, termenul limită pentru livrare ordinea poate fi mărită.
3.4. Livrarea comenzii se efectuează de către inspectorul biroului de primire a transmisiei A N P, momentul livrării comenzii către consumatorul final este reglementat de Regulamentul intern al centrelor de detenție pentru investigații () sau Regulamentul intern al instituțiilor corecționale (Ordinul, contractantul nu este responsabil pentru întârzierea livrării comenzii către consumatorul final.
3.5. Clientul primește informații despre evoluția serviciului din contul personal postat pe site-ul web al antreprenorului www.zkpaket.com
3.6. Returnarea comenzilor plătite se poate face în conformitate cu legislația în vigoare, rambursarea plății pentru Comandă este returnată de către Antreprenor în termen de 10 zile lucrătoare prin transferul de fonduri pe cardul de debit al expeditorului Clientului de la care a fost achitat Comanda.
3.7. Dacă este imposibil să transferați Comanda din motive care nu depășesc controlul Contractorului (comanda conține în mod eronat datele personale ale consumatorului final; consumatorul final este eliberat sau transferat către o altă instituție; limita stabilită pentru greutatea transferului este depășită, comanda plătită este desființată și o rambursare se face pe baza unei cereri scrise de la client prin transfer fonduri către contul bancar al Clientului din care a fost plătită Comanda. Rambursările se fac după deducerea cheltuielilor Antreprenorului aferente livrării Comenzii către instituția în care se află Destinatarul și costurile de livrare a Comenzii către Contractant de la instituția la care a fost trimis Comanda, costurile livrării sunt calculate cecuri de casierie ale operatorului poștal plătite de Antreprenor.
3.7.1. Dacă Destinatarul nu se află în instituția în care a fost plasată Comanda și Utilizatorul final refuză să primească Comanda, inspectorul Biroului de primire a transmisiei ANP trimite această comandă Clientului care a efectuat plata Comenzii la adresa specificată de Client la plasarea Comenzii. Pentru rambursarea Comenzii trimise la adresa Clientul din instituția ANP, Clientul, pentru a returna suma plătită pentru Comandă, este obligat să trimită această Comandă Contractorului, în timp ce toate costurile de livrare ale Comenzii sunt suportate de Client, pentru bunurile care au expirat sau deteriorate în timpul returnării comenzii către Antreprenor – fără rambursare executat. 3.8. În orice caz, rambursarea se efectuează numai după returnarea către Antreprenor, trimisă anterior la adresa Consumatorului final al Comenzii, de la instituția A N P, sau de la Clientul la adresa căruia a fost trimisă Comanda de la instituția A N P.
3.8.1. În absența oricărui produs, acesta poate fi înlocuit cu unul similar, fie în ceea ce privește caracteristicile, fie în cantitatea disponibilă în magazin la prețurile magazinului.
4. Condiții de plată:
4.1. Plata comenzii se efectuează prin trimiterea de fonduri pe cardul destinatarului. În caz de neplată, comanda va fi anulată automat în termen de 1 zi (anulată).
4.2. Perioada de valabilitate a Ordinului de plată nu depășește o zi de la momentul plasării Comenzii.
4.3. Cumpărătorul are dreptul de a refuza Comanda în orice moment înainte de livrarea Comenzii către operatorul care efectuează livrarea conform Contractului cu Contractantul la Biroul de Transport.
5. Responsabilitatea părților:
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile vor fi răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
5.2. Antreprenorul este scutit de răspundere pentru încălcarea termenilor Acordului dacă o astfel de încălcare este cauzată de: acțiunea unor circumstanțe de forță majoră (forță majoră), inclusiv: incendiu, inundație, cutremur, alte acte ale lui Dumnezeu, lipsa electricității și / sau defecțiuni ale rețelei de calculatoare, greve, tulburări civile , revolte (inclusiv în instituții speciale); modificări ale legislației care reglementează situația persoanelor în detenție în ANP (Biroul închisorilor și taberelor).
5.3. Toate disputele și dezacordurile sunt soluționate prin negocieri. Dacă dezacordurile nu pot fi soluționate prin negocieri, acestea sunt trimise instanței la locul contractantului.
6. Alte condiții:
6.1 Contractantul își rezervă dreptul de a extinde și reduce oferta de produse, de a reglementa accesul la achiziționarea oricăror bunuri, precum și de a suspenda sau opri vânzarea oricăror bunuri.
6.2 Prezentul acord va fi luat în considerare în forma publicată și aplicată relației dintre părți, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
6.3. Acest Acord poate fi modificat și publicat pe site fără notificare către utilizatori.