Politica de Confidențialitate

Acest document „Politica de confidențialitate” (denumită în continuare „Politica”) reprezintă regulile de utilizare a site-ului – www.zkpaket (denumit în continuare Operator) a informațiilor personale ale Utilizatorului pe care Operatorul le folosește, inclusiv toate persoanele care aparțin aceluiași grup cu Operatorul, poate obține informații despre Utilizator în timp ce folosește oricare dintre site-urile, serviciile, serviciile, programele, produsele sau serviciile Operatorului (denumit în continuare Site-ul) și în cursul executării de către Operator a oricăror acorduri și contracte cu Utilizatorul.
Utilizator de la Polysivitol cu ​​Politica, exprimată de acesta în cadrul relațiilor cu una dintre persoanele listate, persoane listate, p Utilizarea site-ului Utilizatorului necondiționat cu această Politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu utilizarea termenilor, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Site-ului.
1. Declarație de politică generală
1.1. Această Politică este o parte integrantă a Ofertei Publice (denumită în continuare „Oferta”) postată și / sau disponibilă pe Internet la: www zkpaket.com, precum și a acordurilor încheiate cu Utilizatorul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres de termenii lor.
1.2. Această politică a fost elaborată în conformitate cu legea Republicii Moldova sub nr.133 din 8 iulie 2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, precum și a altor acte juridice de reglementare ale Republicii Moldova în domeniul protecției și prelucrării datelor și este valabilă în toate datele cu caracter personal care Operatorul poate primi de la Utilizator care este parte la un contract de drept civil.
1.3. Operatorul are dreptul să facă modificări la această politică. La efectuarea modificărilor în titlul politicii, este indicată data ultimei revizuiri. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul în care este postată pe site, dacă nu este furnizată.
1.4. Această politică, inclusiv interpretarea prevederilor sale și procedura de adoptare, implementare, modificare și încetare, este supusă legilor Republicii Moldova.
2. Informații personale ale Utilizatorilor prelucrați de Site.
2.1. Informațiile personale din această politică înseamnă:
2.1.1 Informații furnizate de Utilizator în mod independent în timpul înregistrării (crearea unui cont) sau în procesul de utilizare a Site-ului, plasarea unei Comenzi, inclusiv datele personale ale Utilizatorului – numele, numărul de telefon de contact, prenumele, numele, patronimicul destinatarului Comenzii, ziua lunii, anul nașterii destinatarului Comenzii, adresa de către către care urmează să fie livrat produsul achiziționat. Alte informații sunt furnizate de Utilizator la discreția sa;
2.1.2 Datele sunt transmise automat către Site în procesul de utilizare a acestora utilizând Software-ul instalat pe dispozitiv, inclusiv adresa IP, datele cookie, informații despre browserul Utilizatorului (sau alt program cu care este accesat Site-ul) caracteristicile tehnice ale echipamentelor și software-urilor utilizate de Utilizator, data și ora accesului la Site, adresele paginilor solicitate și alte informații similare;
2.1.3. alte informații despre Utilizator, a căror prelucrare este prevăzută de condițiile de utilizare a Site-ului.
2.2. Această politică se aplică numai informațiilor procesate în timpul utilizării site-ului. Site-ul nu controlează și este responsabil pentru prelucrarea informațiilor de pe site-uri terțe pe care Utilizatorul le poate naviga prin cele disponibile pe Site.
2.3. Site-ul nu verifică acuratețea informațiilor personale furnizate de Utilizator și nu le are.
3.dacă prelucrarea informațiilor personale ale utilizatorilor
3.1. Site-ul colectează și stochează numai acele informații personale care sunt necesare pentru furnizarea de servicii sau îndeplinirea acordurilor și contractelor cu Utilizatorul, cu excepția cazurilor în care legislația prevede stocarea obligatorie a informațiilor pentru o anumită perioadă de timp.
3.2. Informații despre personalul embrionilor sateliți Polysynthesis din centrul lumii: Site-ul procesează informațiile personale ale utilizatorului în următoarele scopuri:
3.2.1. identificarea în cadrul serviciilor, acordurilor și contractelor cu site-ul;
3.2.2. Utilizatorul de servicii și servicii personalizate, precum și implementarea acordurilor și serviciilor.
3.2.3. Folosirea notificărilor, cererilor și informațiilor, utilizarea Site-ului, îndeplinirea acordurilor și contractelor, precum și prelucrarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator;
3.2.4. îmbunătățirea calității site-ului, confortul utilizării acestuia pentru utilizator, dezvoltarea de noi străzi;
3.2.5. direcționarea materialelor publicitare;
3.2.6. efectuarea de studii statistice și acumulate pe baza datelor anonimizate.
4. Condițiile de prelucrare a informațiilor personale ale utilizatorilor și transferul acestora către terți.
4.1. În ceea ce privește informațiile personale ale Utilizatorului, se păstrează confidențialitatea, cu excepția cazurilor de furnizare voluntară de către Utilizator a informațiilor despre sine pentru accesul general la cercul său personal. 4